fbpx

Kalendarium Spółki
Calendar

KALENDARIUM WYDARZEŃ KORPORACYJNYCH

CALENDAR OF CORPORATE EVENTS

Harmonogram publikacji raportów okresowych

Schedule of publication of periodical reports

Typ raportu * Report type Data publikacji * Issue date
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
Extended consolidated quarterly reports:
za I kwartał 2023 Roku
for the 1st quarter of 2023
30.05.2023
za III kwartał 2023 Roku
for the 3rd quarter of 2023
29.11.2023
Raport półroczny skonsolidowany, rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2023 roku
Semi-annual consolidated report, expanded to include the Issuer’s individual report for the first half of 2023
29.09.2023
Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2022 rok
Separate and consolidated annual report for 2022
28.04.2023