fbpx

Kalendarium Spółki
Calendar

KALENDARIUM WYDARZEŃ KORPORACYJNYCH

CALENDAR OF CORPORATE EVENTS

Harmonogram publikacji raportów okresowych

Schedule of publication of periodical reports

Typ raportu * Report type Data publikacji * Issue date
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
Extended consolidated quarterly reports:
za I kwartał 2022 Roku
for the 1st quarter of 2022
30.05.2022
za III kwartał 2022 Roku
for the 3rd quarter of 2022
29.11.2022
Raport półroczny skonsolidowany, rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2022 roku
Semi-annual consolidated report, expanded to include the Issuer’s individual report for the first half of 2022
30.09.2022
Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2021 rok
Separate and consolidated annual report for 2021
29.04.2022