fbpx

Bezpieczny Zakup

ZAKUP MIESZKANIA

Zakup mieszkania to niewątpliwie najważniejsza potrzeba życiowa każdego z nas. Takiego zakupu dokonujemy raz na wiele lat. Wielu klientom zakup taki kojarzy się z podejmowaniem ryzyka. Dlatego też, zanim podejmiemy decyzję o zakupie jakiejkolwiek nieruchomości, powinniśmy mieć wiedzę o kupowanej nieruchomości, developerze oraz na jakich warunkach dokonujemy zakupu. Dzięki temu zapewnimy sobie BEZPIECZEŃSTWO PRZY ZAKUPIE MIESZKANIA.

Przy wyborze mieszkania najważniejszym czynnikiem jest oczywiście jego cena i lokalizacja, które muszą odpowiadać potrzebom i możliwościom finansowym klienta. Przy przeglądaniu ofert warto też zwrócić uwagę na technologię budowy i standard wykończenia nieruchomości, oraz infrastrukturę otaczającą budynek tj. tereny zielone, lokale komercyjne itp. Poza tym powinniśmy sprawdzić, kiedy budowa zostanie zakończona i jaki jest planowany termin oddania inwestycji do użytkowania.

Najbezpieczniej jest wybierać mieszkania w inwestycjach już ukończonych i oddanych.


Co sprawdzić?

Powinniśmy sprawdzić stan prawny gruntu i mieszkania oraz wiarygodność dewelopera. Możemy to zrobić sprawdzając w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli adres okaże się właściwy, należy zorientować się czy firma nie jest w stanie upadłości. Takie informacje dostępne są w sądzie gospodarczym. Wiarygodność dewelopera potwierdzić może również przynależność np. do Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów. Z księgi wieczystej dowiemy się czy nieruchomość jest jego własnością.

Umowa

Kiedy nadchodzi czas podpisania umowy przedwstępnej w formie cywilno-prawnej lub potwierdzonej przez notariusza, należy pamiętać, ze taka forma jest bezpieczniejsza z punktu widzenia klienta. Poza dokładnymi danymi dewelopera i nabywcy, umowa musi określać przedmiot umowy oraz cenę i terminy płatności. W przypadku nieukończonej inwestycji dobrym rozwiązaniem jest uzależnienie kolejnych rat od postępu prac budowlanych oraz dodanie zapisów mówiących o terminie oddania nieruchomości do użytkowania i terminie przeniesienia własności.

Doradztwo

Większość deweloperów współpracuje z firmami doradztwa kredytowego, dlatego też przy kupnie nowego mieszkania klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie przy staraniu się o przyznanie kredytu. Pracownicy tych instytucji będą pomocni zarówno przy wyborze najlepszej oferty kredytowej, jak i przygotowaniu wniosku kredytowego pod względem formalnym.

ZAŁĄCZNIKI I KOLEJNE KROKI

Jako załączniki do prawidłowego wniosku o kredyt potrzebne będą dokumenty dotyczące nieruchomości, m. in.:

  1. umowa przedwstępna z deweloperem,
  2. odpis z księgi wieczystej i wypis z rejestru gruntów dla działki,
  3. odpis KRS developera, Numer NIP I REGON)
  4. prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę
  5. wypis z rejestru gruntów.

Jeżeli budowa została zakończona, do wniosku należy załączyć pozwolenie na użytkowanie. Trzeba pamiętać, aby dołączane do wniosku decyzje były prawomocne. Po złożeniu wniosku kredytowego pozostaje nam czekać na decyzję banku. Po przyznaniu nam i zapłaceniu brakującej kwoty , będziemy mogli odebrać klucze do naszego mieszkania. Przy podpisywaniu protokółu zdawczo – odbiorczego powinniśmy zwrócić uwagę, czy nie mamy zastrzeżeń do wykończenia mieszkania. Następnie pozostaje nam podpisanie aktu notarialnego, żeby stać się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości.