fbpx

Dane Spółki
Data of The Company

DANE ADRESOWE

DATA

TRITON DEVELOPMENT Spółka Akcyjna

ul. Grójecka 194
02-390 Warszawa
Oddział: al. Katowicka 70, 05-830 Nadarzyn
NIP 522-000-07-14, REGON 012658003 KRS: 0000023078 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 25.458.092 PLN

TRITON DEVELOPMENT Sp. z o.o. realizująca inwestycje TRITON PARK i TRITON COUNTRY

NIP 701-00-44-818, REGON 140312515
KRS: 0000243458 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 1.500.000 PLN

TRITON WINNICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizująca inwestycję TRITON WINNICA

NIP 701-010-75-71, REGON 141302832
KRS: 0000300000 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 17.850.000 PLN

TRITON DEVELOPMENT S.A.

ul. Grójecka 194
02-390 Warsaw
Branch Office: al. Katowicka 70, 05-830 Nadarzyn
VAT No. 522-000-07-14, REGON 012658003, KRS: 0000023078 District Court for the Capital City of Warsaw,
12th Business Department of the National Court Register
Share capital PLN 25,458,092.00

TRITON DEVELOPMENT Sp. z o.o. in charge of TRITON PARK and TRITON COUNTRY projects

VAT No. 701-00-44-818, REGON 140312515
KRS: 0000243458 District Court for the Capital City of Warsaw,
12th Business Department of the National Court Register
Share capital PLN 1,500,000.00

TRITON WINNICA Sp. z o.o. in charge of TRITON WINNICA project

VAT No. 701-010-75-71, REGON 141302832
KRS: 0000300000 District Court for the Capital City of Warsaw,
12th Business Department of the National Court Register
Share capital PLN 17,850,000.00